Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Verejné obstarávanie - AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Okrem štandardných ekonomických systémov firma vyriešila špecifické brandžové systémy

  • informačný systém Liečebné kúpele
  • informačný systém Poľnonákup a Verejný sklad
  • informačný systém Veľkosklad
  • informačný systém Výroba, zber dát
  • informačný systém Potravinársky priemysel, Mlyn, Pekáreň, Cukráreň
  • informačný systém Ubytovacie služby, Reštauračné služby

  • EU projekt