Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Základné informácie | Moduly systému Helios Orange | Požiadavky na prevádzku

Jadro systému

 • Jadro systému
  • Kontácie
  • Workflow
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • Nemecký jazyk
 • Poľský jazyk
 • RUMUNSKÝ JAZYK
 • Nástroje prispôsobenia

EKONOMIKA

 • Účtovníctvo
 • Súvisiace dodatočné náklady
 • BANKA
  • Kartové centrum
 • Pokladňa
 • MAJETOK
  • Čárové kódy

OBCHOD

 • sklad
  • Výrobné čísla
  • Rôzne merné jednotky
  • Čiarové kódy
  • Colný sklad a AZS
  • Odlučené pracoviska
  • Daňový sklad
 • Nákup a predaj
  • Kusovníky
  • Internetový obchod Majorshop
  • Internetový obchod
 • PRIJATÉ OBJEDNÁVKY
 • ZÁKAZKY
 • KONTRAKTY

Styk so zákazníkmi

 • Fakturácia a pošta
  • Zádržné
  • Skonta
 • Pokladničný predaj
  • Vernostný program
 • CRM - RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI
  • Kontaktné centrum
  • Kalendáře

Ľudské zdroje

 • MZDY
  • Personalistika

Manažérske vyhodnocovanie

 • Manažérske rozhranie
 • Riadenie peňažných tokov
 • Finančná analýza
  • Preúčtovanie réžií
 • Účtovné výkazy
  • Medzinárodné účtovné štandardy
 • Kalkulácie

Výroba

 • výroba - Technická príprava výroby
  - Varianty výrobkov
 • RIADENIE VÝROBY
 • ODVÁDZANIE VÝROBY (operá cii)
 • KAPACITNÉ PLÁNOVANIE

DOPRAVA

 • DOPRAVA
  • Sledovanie údržby
  • Príprava fakturácie
 • KNIHA JÁZD
 • CESTOVNÉ NÁHRADY
 • CESTNÁ DAŇ
 • PLATOBNÉ KARTY

Prepravné služby

 • ŠPEDÍCIA
 • ZBERNÁ SLUŽBA
  • Námorná a kontajnerová preprava
  • Letecká preprava
 • PRAVIDELNÉ PREPRAVY
 • PONUKY PREPRAVY

Colný software

 • CLA
  • Zjednodušené postupy a SCP
  • Príprava fakturá cie
  • Záru čné listiny
  • NCTS vydaný
  • NCTS prijatý
  • ECS vývoz
  • INTRASTAT

Polnohosporástvo

 • Sklad zvierat
  • Karty zvierat

Servis

 • SERVIS

Riadenie projektov

 • Riadenie projektov
 • Klient pre zadávanie dát