Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

KIS JMS - Komplexný Informačný Systém

KIS JMSKIS JMSKIS JMS
- obsahuje balík programových produktov ZÁKLADNEJ EKONOMICKEJ AGENDY (podvojné účtovníctvo, mzdy, HIM a DHIM, MTZ) a balík produktov ŠPECIFICKÝCH PROGRAMOVÝCH MODULOV - naprogramovaný v jazyku FoxPro a realizovaný v sieti PC LAN s využitím sieťového operačného systému Novell Netware, WINDOWS NT. Tým spĺňa požiadavky na cenovo dostupný, výkonný databázový systém s efektívnym prístupom k údajom. - projektovaný ako integrovaný systém s automatizovanými prevodmi údajov do jednotlivých náväzných podsystémov

OBLASTI REALIZÁCIÍ:

  • LIEČEBNÉ KÚPELE
  • OBCHODNÉ DOMY
  • VEĽKOOBCHOD
  • STROJÁRSKA VÝROBA
  • POĽNONÁKUP A VEREJNÝ SKLAD
  • POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
  • STRAVOVACIE A UBYTOVACIE SYSTÉMY