Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Komplexný informačný systém NORIS

NORIS je určený pre riadenie stredne veľkých a veľkých organizácií. Predstavuje riešenie pre najrôznejšie odbory činností včítane štátnej správy. Vyniká vysokou mierou prispôsobivosti meniacim sa požiadavkám podniku a otvorenosti pre ďalšie rozširovanie sa. Pri vývoji a podpore sa využívajú najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú rozvoj systému a vašej firmy zároveň.

Základné vlastnosti a charakteristiky systému:

Systém NORIS je otvoreným systémom:

 • bol vytvorený spoločnosťou LCS International a.s. Praha
 • lokalizáciu a legislatívne prostredie pre Slovenskú republiku zabezpečuje firma INTELSOFT s.r.o. Bratislava
 • obchodným a implementačným partnerom je firma JMS solid trade spol. s r.o., Zvolen
 • na výstave INVEX Computer ´99 získal medzinárodný partnerský projekt NORIS Open hlavnú cenu Krištálový disk v kategórii softvér.

Systém NORIS je vytvorený na báze klient / server, a vznikol v úzkej spolupráci so spoločnosťou Microsoft a na jej technológiách: sieťové prostredie WINDOWS 2000 a WINDOWS NT, databázové prostredie Microsoft SQL Server, integruje v sebe aplikácie WORD, EXCEL, Power Point.

Aplikačný server je vytvorený v prostredí Power Builder.

KIS NORIS obsahuje tieto základné moduly:

Účtovníctvo, Fakturácia, Banka, Pokladňa, Obchod, Marketing, Zmluvy, Zákazky, Majetok, Sklad a predaj, Porady a úlohy, Kniha jázd, Manažérske rozhranie, Projekty, Evidencia a riadenie výroby.

 • NORIS podporuje slovenskú legislatívu a medzinárodné normy. Je pripravený na jednotnú európsku menu EURO.
 • NORIS podporuje oblasť riadenia kvality ISO 9000 a ISO 14 000 čím zvyšuje konkurencieschopnosť firmy.
 • NORIS podporuje technológie Internetu a Intranetu.
 • NORIS podporuje evidenciu dokladov a ich kolobeh v rámci firmy - WORK FLOW, zabezpečuje v elektronickej podobe evidenciu originálnych dokladov.
 • NORIS poskytuje maximálnu bezpečnosť systému a ochranu údajov čo priamo vyplýva z použitých technologických prostriedkov tvorby systému.
 • NORIS podporuje manažérsku nadstavbu systému.
 • NORIS je prepojený na kontrolingový systém NORIS - controlling.
 • NORIS podporuje tvorbu vlastných aplikácií a rozšírenia funkcií systému - k dispozícii je jadro systému NORIS a vlastný CASE - nástoj na špeciálne úpravy systému.
 • KIS NORIS podporuje rôzne typy výrob - strojárenská, chemická, plastikárska, polygrafická, sklárska, potravinárska a iné kontinuálne typy výroby.

Podrobnejšie informácie o systéme Noris nájdete na www.noris.sk