Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

SLOVGLASS, a.s. Poltár (Výroba)

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia sklárskej výroby.

VZOR v.d. Zvolen (Výroba)

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia textilnej výroby

DOPRASTAV a.s. Bratislava (Výroba)

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia ostatnej výroby- prefabrikáty, obaľovačka..

KOVOTVAR v.d. Kúty (Výroba)

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia strojárskej výroby.

RADOMA a. s. Kapušany

 • obchodné činnosti, potravinárska výroba

DRU a.s. Zvolen

profil spoločnosti • obchodné činnosti, potravinárska výroba

Poľnonákup DOMICA a. s. Plešivec

 • obchodné činnosti, výkup a spracovanie obilovín, spracovanie kŕmnych zmesí, verejné sklady, chov zvierat, laboratórne rozbory, váhový systém

Hydina ZK a. s. Košice

Mäspoma, s r. o. Zvolen, Mäspomix s. r. o. Zvolen, Naturcasings s. r. o. Zvolen

 • nákup surovín a výroba potravinárskych zmesí a komponentov pre mäsopriemysel a malopredaj.

P.G.TRADE, Gamex Trading, Gamota v.d., Novogal a.s., Hybrav a.s., Pekyma s r.o., Unique Test, Biogal a. s. Špačince, Gamota a. s., Poľnonákup Hornonitran a. s. Prievidza, Ovogalfarm s. r. o.

  obchodné činnosti, výkup a spracovanie obilovín, spracovanie kŕmnych zmesí, verejné sklady, chov zvierat, výroba vajec, laboratórne rozbory, váhové systémy, poľnohospodárska prvovýroba

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

 • Ubytovanie, Stravovanie, Lekársky systém, Procedúry, Ekonomická agenda

Kúpele Brusno, a.s.

 • Ubytovanie, Stravovanie, Lekársky systém, Procedúry, Ekonomická agenda

Slovenské liečebné kúpele Sliač, a.s.

 • Ubytovanie, Stravovanie, Lekársky systém, Procedúry