Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Tel.: 00421/45/5324431, 5324433
Fax: 00421/45/5324432
E-mail: jms@jms.sk
Registrácia: www.orsr.sk

IČO: 00615579
DIČ: 2020474885
IČ DPH: SK2020474885
Banka: SLSP 0071640996/0900

JMS solid trade spol. s r.o.
ul. Ľ.Štúra 1061/27
960 01 Zvolen

Ing. Ján Janek

konateľ, spoločník
 • Výroba
 • Liečebné kúpele
 • LCS NORIS
 • HELIOS Green
 • NORIS.NEXT
00421/45/5324431
janek@jms.sk

RNDr. Miroslav Dzurenko

konateľ, spoločník
 • Potravinársky priemysel
 • LCS NORIS
 • GIST controling
 • HELIOS Green
 • NORIS.NEXT
00421/45/5324431
dzurenko@jms.sk

RNDr. Katarína Erniholdová

vedúci realizácie
 • Výroba
 • Liečebné kúpele
 • nákup
00421/45/5324433
erniholdova@jms.sk

Ing. Miroslav Zvarík

vedúci technickej podpory
 • Technická a systémová podpora
00421/45/5324433
zvarik@jms.sk

Ing. Daniela Polcová

vedúci realizácie
 • Poľnonákupy
 • Potravinársky priemysel
00421/45/5324433
polcova@jms.sk