Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

LCS NORIS a NORIS.NEXT - Implementácia IS v Kúpeľoch a Hotelových zariadeniach

SLK Turčianske Teplice

 • Komplexný informačný systém

Kúpele Brusno

 • Komplexný informačný systém

Kúpele Dudince

 • Komplexný informačný systém

Kúpele Sliač

 • Kúpeľný informačný systém

Kúpele Lučivná

 • Kúpeľný informačný systém

ŠLÚ Marína Kováčová

 • Komplexný informačný systém

Wellness Kováčová

 • Kúpeľný informačný systém

PJK Číž

 • Kúpeľný informačný systém

Kúpele Rajecké Teplice

 • Komplexný informačný systém

Hotel Hviezda Dudince

 • Hotel wellness

Diamant Dudince š.p.

 • Kúpeľný informačný systém

Thermalpark DS a.s. Dunajská Streda

 • Hotel wellness

Hotel Máj Piešťany

 • Hotel wellness

Hotel Skalka Rajecké Teplice

 • Kúpeľný informačný systém

Hotel Jantár Dudince

 • Hotel wellness

LCS NORIS a NORIS.NEXT - Výroba

SLOVGLASS, a.s. Poltár

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia sklárskej výroby.

VZOR v.d. Zvolen

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia textilnej výroby

DOPRASTAV a.s. Bratislava

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia ostatnej výroby- prefabrikáty, obaľovačka..

KOVOTVAR v.d. Kúty

 • komplexná dodávka včítane branžového riešenia strojárskej výroby.

LCS NORIS a NORIS.NEXT - Potravinárska výroba

RADOMA a. s. Kapušany

 • obchodné činnosti, potravinárska výroba

DRU a.s. Zvolen

profil spoločnosti

 • obchodné činnosti, potravinárska výroba

Mäspoma, s r. o. Zvolen, Mäspomix s. r. o. Zvolen, Naturcasings s. r. o. Zvolen

 • nákup surovín a výroba potravinárskych zmesí a komponentov pre mäsopriemysel a malopredaj.

P.G.TRADE, Gamex Trading, Gamota v.d., Novogal a.s., Hybrav a.s., Pekyma s r.o., Unique Test, Biogal a. s. Špačince, Gamota a. s., Poľnonákup Hornonitran a. s. Prievidza, Ovogalfarm s. r. o.

  obchodné činnosti, výkup a spracovanie obilovín, spracovanie kŕmnych zmesí, verejné sklady, chov zvierat, výroba vajec, laboratórne rozbory, váhové systémy, poľnohospodárska prvovýroba

Referencie na ostatné branžové riešenia LCS Noris poskytneme na vyžiadanie

HELIOS GREEN

 • Deltech a. s.
 • FGC s. r. o.
 • HYDINA SLOVENSKO
 • HYDINA SK s. r. o.
 • Podtatranská hydina a. s.
 • Požnonákup Plešivec s. r. o.
 • DA Inves a.s
 • Elfa Pharm
 • NVSP (ELFA Pharm CZ s. r. o.)
 • Zeppelin SK s. r. o.
 • Lukamasiv
 • monea coing technology s.r. o.
 • GPG SLOVAKIA s. r. o.