Dodavateµ informačních systémov - systémová integrácia

NORIS.NEXT

Robustný podnikový informačný systém, ktorý vám umožní zvýšiť produktivitu a znížiť náklady

Hlavné charakteristiky Noris.Next

KOMPLEXNOSŤ A MODULARITA
VÝKON, SPOLAHLIVOSŤ A TECHNOLOGICKÁ VYSPELOSŤ
BEZPEČNOSŤ
OTVORENOSŤ A KOMPATIBILITA
ADAPTABILITA A FLEXIBILITA
INTUITÍVNE A MODERNÉ POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
ŠTANDARDIZÁCIA
MOBILITA, ONLINE INFORMÁCIE
JEDNODUCHÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA SYSTÉMU
ODVETVOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ RIEŠENIA

Tok informácií je ako krvný obeh podniku. Množstvo, relevantnosť, spracovateľnosť a dostupnosť dôležitých informácií v čase a na mieste, kde ich potrebujete, často rozhoduje o úspechu strategických rozhodnutí podniku. Informačné technológie sa stali nenahraditeľným nástrojom sledovania a riadenia všetkých podnikových procesov, či už v oblasti výroby, administratívy, obchodu, logistiky alebo marketingu. Požiadavky na informačné systémy neustále rastú, manažment a vedúci pracovníci podnikov očakávajú, že informačný systém im zjednoduší a spríjemní prácu, zbaví ich rutinných úloh a poskytne obraz podniku v nových súvislostiach. Informačný systém NORIS.NEXT spĺňa všetky tieto požiadavky.

NORIS.NEXT je vytvorený na dlhodobé pokrytie reálnych potrieb podniku a používateľov informačného systému, ktorým sa dá ľahko prispôsobiť bez ohľadu na rýchlosť, početnosť a charakter vnútorných i vonkajších zmien. Umožňuje efektívne využívať všetky zdroje, ktorými podnik disponuje, a tým predchádzať možným stratám. Pomocou vyhodnocovacích nástrojov poskytuje informácie pre strategické rozhodovanie.

Jadro

 • Základ
 • NORIS.NEXT Workflow služby
 • NORIS.NEXT.WEB

Základné moduly

 • Účtovníctvo
 • Fakturácia vydaná
 • Fakturácia prijatá
 • Pokladňa
 • Predaj v hotovosti (registračná pokladňa)
 • Banka
 • Majetok
 • OOPP / KHM
 • Zákazka
 • Sklad a odbyt
 • Mzdy
 • Personalistika

Riadenie a výroba

 • Plánovanie výroby
 • Riadenie výroby
 • Technická príprava výroby
 • Plánovanie výroby
 • Riadenie výroby
 • Technická príprava výroby

Doprava a mechanizácia

 • Doprava
 • Mechanizačno dopravné stredisko (MDS)
 • Spracovanie CCS

Logistika

 • Sklad a odbyt
 • Kniha jázd
Viac na http://www.noris.sk/noris-next/