Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Základné informácie | Moduly systému Helios Green

Jadro systému

 • Workflow
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Podpora pre čiarové kódy
 • Podpora mobilných klientov
 • Podpora EDI komunikácie
 • Podpora elektronickej dokumentácie

EKONOMIKA

 • Účtovníctvo
 • Fakturácia vydaná
 • Fakturácia prijatá
 • Vnútropodniková fakturácia
 • Upomienky a sankčné faktúry
 • Pokladňa
 • Banka
 • Platobné karty
 • Majetok
 • Zákazka
 • Kniha jázd a spracovanie PHM
 • Pracovné cesty
 • Odpisy pohľadávok
 • Intrastat

Ľudské zdroje

 • Mzdy
 • Personalistika
 • Evidencia hovorov
 • Evidencia neprítomnosti
 • Dochádzka
 • Stravovanie a jedáleň

Logistika a sklado vé hospodárstvo

 • Obchodný sklad nákup a predaj
 • Evidencia obalov
 • Evidencia elektroodpadu
 • Interný sklad
 • Operatívna evidencia materiálu

Electronic Document Management

 • EDM - riadená dokumentácia

Controlling

 • Finančný controlling
 • Controlling predaja
 • Controlling výroby
 • Riadenie príjmov a výdajov

Údržba a servis zariadenia

 • Údržba a servis zariadenia
 • Metrológia

Řízení podniku

 • Manažerské vyhodnocovanie
 • Riadenie CashFlow
 • Medzinárodné účtovné výkazy
 • Zmluvy
 • Porady

Colné služby

 • Cla

CRM

 • CRM
 • Dotazníky
 • Call centrum
 • Monitoring médií
 • Profily firiem
 • Trh a produkty

Doprava

 • Doprava

Prepravné služby

 • Rozvozy
 • Špedícia
 • Zberná služba
 • Námorná a kontajnerová doprava
 • Letecká doprava
 • Cestná daň

Riadenie servisnej činnosti

 • Servis automobilov
 • Servis poľnohospodárskych a stavebných
 • strojov
 • Zmluvný servis, HOTLINE , HELPDESK
 • Servis zariadenia - HELPDESK

Výroba

 • TPV
 • Kalkulácie
 • Plánovanie MRP
 • Kapacitné plánovanie
 • Riadenie výroby
 • Odvádzanie výroby
 • Ekonomika výroby
 • Kompletácia - Montáž a demontáž
 • Čiarové kódy vo výrobe